หน้าแรก ITA LPA แบบสอบถามความพึงพอใจ Facebook Admin webmail เว็บไซต์เก่า
ไทยเจริญเมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ทุกภาคีมีส่วนร่วม

Personnel

คณะผู้บริหาร

 • thumbnail

  นายสาคร อันทามา

  องค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ

 • thumbnail

  นายหนูกาย คำหวัน

  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

 • thumbnail

  นายประดิษฐ ปักเคเต

  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

 • thumbnail

  นายยุติธรรม ม่วงคะลา

  เลขานายกฯ