หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin

Personnel

คณะผู้บริหาร

 • thumbnail

  นายสาคร อันทามา

  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ โทร 089-9863634

 • thumbnail

  นายหนูกาย คำหวัน

  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ โทร 082-1518025

 • thumbnail

  นายอุดม ปักเคเต

  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ โทร 098-2058845

 • thumbnail

  นายสุเทพ โพธี

  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ โทร 093-0545883