หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin

รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนายหนูกาย คำหวัน

กลุ่มบุคลากรคณะผู้บริหาร

ตำแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ โทร 082-1518025

รายละเอียด

ที่อยู่141/3 หมู 10 ต.ไทยเจริญ อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์ 31220

โทรศัพท์082-1518025

อีเมล