หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin

รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนายสาคร อันทามา

กลุ่มบุคลากรคณะผู้บริหาร

ตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ โทร 089-9863634

รายละเอียด

ที่อยู่บ้านเลขที่ 63 ม.1 ต.ไทยเจริญ อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์ 31220

โทรศัพท์0899863634

อีเมลsakornantama@gmail.com