หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin

รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนายสุเทพ โพธี

กลุ่มบุคลากรคณะผู้บริหาร

ตำแหน่งเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ โทร 093-0545883

รายละเอียด

ที่อยู่67 หมู่ที่ 12 ต.ไทยเจริญ อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์ 31220

โทรศัพท์093-0545883

อีเมล