หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin

รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนายอุดม ปักเคเต

กลุ่มบุคลากรคณะผู้บริหาร

ตำแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ โทร 098-2058845

รายละเอียด

ที่อยู่24 หมู่ที่ 4 ต.ไทยเจริญ อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์

โทรศัพท์0982058845

อีเมล