หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin
up.php

รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนายประดิษฐ ปักเคเต

กลุ่มบุคลากรคณะผู้บริหาร

ตำแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

รายละเอียด

ที่อยู่19 หมู่ที่ 4 ต.ไทยเจริญ อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์

โทรศัพท์0934623951

อีเมล