หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin

รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนางสาวจิราภรณ์ แก้วกา

กลุ่มบุคลากรกองคลัง

ตำแหน่งเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน โทร 097-3355253

รายละเอียด

ที่อยู่76 ม.13 ต.ดงอีจาน อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์

โทรศัพท์097-3355253

อีเมล