หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin

รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนางสาวศศราภรณ์ เหมือนสิงห์

กลุ่มบุคลากรกองการศึกษา ศาสนาฯ

ตำแหน่งครูชำนาญการ โทร 061-1600799

รายละเอียด

ที่อยู่6 ม.4 ต.ไทยเจริญ ออ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์ 31220

โทรศัพท์061-1600799

อีเมล