หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin

รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนางประไพศรี ฤทธิ์ไธสง

กลุ่มบุคลากรกองการศึกษา ศาสนาฯ

ตำแหน่งครูชำนาญการ โทร 085-7684574

รายละเอียด

ที่อยู่82 หมู่ที่ 12 ตำบลไทยเจริญ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ 31220

โทรศัพท์085-7684574

อีเมล