หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin
up.php

Personnel

คณะผู้บริหาร

 • thumbnail

  นายสาคร อันทามา

  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ

 • thumbnail

  นายหนูกาย คำหวัน

  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

 • thumbnail

  นายประดิษฐ ปักเคเต

  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

 • thumbnail

  นายยุติธรรม ม่วงคะลา

  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล