หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin

นายสาคร อันทามา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ พร้อมคณะ ร่วมมอบถุงยังชีพและน้ำดื่ม เพื่อช่วยเหลือ บรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นให้แก่ครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19

1